خانه / نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران / مقایسه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات محصولات منتخب صنعت پتروشیمی (اوره، پلی اتیلن، متانول، پروپان)

مقایسه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات محصولات منتخب صنعت پتروشیمی (اوره، پلی اتیلن، متانول، پروپان)

با توجه به اهمیت نقش صنعت پتروشیمی در صادرات محصولات غیرنفتی و بحث ارزآوری این محصولات باید به این نکته توجه داشت که چه عواملی بر صادرات آنها مؤثر است. صنعت پتروشیمی نیازمند سرمایه هنگفت می‏باشد و یک کشور به تنهایی قادر به تأمین این سرمایه نیست، لذا سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی از جمله راه‏های تأمین این کمبود مالی است. این نوع سرمایه ‏گذاری علاوه بر جبران کمبود مالی، باعث انتقال تکنولوژی و افزایش اشتغال نیز می‏گردد. در این تحقیق به بررسی و مقایسه اثر سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی بر صادرات چهار محصول منتخب و همچنین اثر درجه باز بودن تجاری بر سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی پرداخته شده است. برای این منظور از داده‌های مربوط به سال‏های ۱۳۹۵-۱۳۷۶ و روش معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SUR[) استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می‏دهد که میزان سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی بر صادرات اثر مثبت داشته و اثر آن بر صادرات پلی اتیلن بیشتر از سه محصول دیگر است، همچنین اثر درجه بازبودن تجاری بر سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنادار است.

این مقاله در نشریه مطالعات اقتصاد انرژی و توسط نویسندگان زیر منتشر شده است
ویدا ورهرامی*۱، عباس عرب مازار۲، فائزه حمزه۲
۱- دانشگاه شهیدبهشتی ، vida.varahrami@gmail.com
۲- دانشگاه شهیدبهشتی

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*