خانه / اطلاع رسانی همایش ها / کنفرانس بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز- تیر ۹۵

کنفرانس بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز- تیر ۹۵

اهداف کنفرانس:

 • تکمیل زنجیره آموزش و پژوهش و ارائه خدمات پژوهشی به بخش های اجرایی در راستای بهینه سازی قراردادهای نفتی
 • بررسی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل عمومی،  حقوق تجارت بین الملل و حقوق فراملی
 • برسی تاثیر رفع تحریم های بین المللی بر قراردادهای نفت و گاز 
 • تبیین ضعف های نظام تنظیم قرارداد صنعت نفت و گاز ایران
 • راهکارهای مناسب قراردادی در جهت جذب حداکثری سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای بالا دستی
 • بررسی نظام قانونگذاری داخلی در خصوص قراردادهای بالا دستی نفت و گاز

محورهای کنفرانس:

 • بهینه سازی قراردادهای بالادستی،  تبیین رویکرد متوازن در انعقاد قراردادهای بالادستی
 • بهینه سازی قراردادهای بالادستی،  چارچوب مشارکت شرکت های ایرانی
 • بهینه سازی قراردادهای بالادستی ،  اقتضائات و استثنائات قراردادهای بالادستی در میادین مشترک
 • بهینه سازی قراردادهای بالا دستی،  تولید صیانتی از منابع و افزایش ضریب برداشت در طول عمر میدان
 • بهینه سازی  قراردادهای بالا دستی،  جذابیت مدل قراردادی جهت سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • بهینه سازی قراردادهای بالا دستی، چالش های انتقال دانش فنی و فناوری
 • بهینه سازی قراردادهای بالا دستی،  بررسی تطبیقی قراردادهای با لا دستی در نظام های مختلف حقوقی
 • بهینه سازی قراردادهای بالا دستی،  فرصت ها و زمینه های قانونی ، چالش ها و موانع قانونی

وب سایت کنفرانس: سایت اصلی همایش

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*