خانه / قراردادهای نفت و گاز / بررسي مقررات كميسيون معاملات قراردادهاي آتي كالايي براي نظارت و كنترل دستكاري بازار در قراردادهاي آتي انرژي (مطالعه موردي ايالات متحده)

بررسي مقررات كميسيون معاملات قراردادهاي آتي كالايي براي نظارت و كنترل دستكاري بازار در قراردادهاي آتي انرژي (مطالعه موردي ايالات متحده)

ابزارهاي مشتقه، قراردادهاي مالي است كه ارزش آن مشتق از ارزش قيمت دارايي پايه آن است. قراردادهاي آتي يكي از انواع ابزارهاي مشتقه است كه تنها در بورس و به صورت استاندارد معامله مي شود و به شدت تحت كنترل و نظارت است. در حال حاضر تنظيم مقررات و كنترل بازار قراردادهاي آتي در ايالات متحده توسط كميسيون معاملات قراردادهاي آتي كالايي (CFTC) صورت مي گيرد. هدف اصلي از تاسيس اين كميسيون، جلوگيري از دستكاري قيمت در مقياس وسيع بوده است. دستكاري به معناي ايجاد يك قيمت ساختگي به وسيله نيروهايي غير از نيروهاي مشروع عرضه و تقاضاست. اگرچه دستكاري قيمت در همه بازارهاي كالايي رخ مي دهد، تاثير آن در بازارهاي انرژي بسيار ويژه و شگرف است. بررسي پرونده ها و رويه هاي قضايي كميسيون معاملات قراردادهاي آتي كالايي نشان مي دهد كه اين دستكاري در سه شكل عمده قبضه كردن بازار، مضيقه بازاري و تعيين قيمت تسويه صورت مي گيرد كه كميسيون مزبور در قالب پرونده هاي پيچيده، به مبارزه با دستكاري قيمت مشغول است.

این مقاله توسط آقای دکتر مسعود امانی و آقای روح الله کهن هوش نژاد از دانشجویان دکتری رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق علیه السلام نوشته شده است.

برای دریافت مقاله بر روی پیوند زیر کلیک فرمایید.

دریافت مقاله

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*