خانه / قراردادهای نفت و گاز / نارسایی ها و محدودیت های قوانین ایران در قراردادهای نفتی

نارسایی ها و محدودیت های قوانین ایران در قراردادهای نفتی

مقاله زیر که توسط آقای شاهرخ همتی برای درج در وب سایت ارسال شده است به موضوع نارسایی ها و محدودیت های قوانین ایران در قراردادهای نفتی می پردازد. در چکیده این مقاله آمده است:

در این پژوهش نارسایها و محدودیتهای قوانین ایران در قراردادهای نفتی مورد بررسی قرار گرفت . تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی بوده ، اطلاعات و داده ها از طریق روش کتابخانه ای و با دیدگاه مطالعه تطبیقی گردآوری شده است . یافته های تحقیق حاکی از آن است که سیاست ها و رفتارهای چکشی ایران در طول دوران صنعت نفت با شرکت های بین المللی نفتی و همچنین تعدد تصمیم گیران و تصمیم سازان متعدد و تنوع قوانین اعم از قانون اساسی و قوانین عام و خاص عموما بجای اینکه این قوانین مکمل و تکمیل کننده همدیگر باشند ، ناقض و الغاء کننده قوانین قبلی بوده و بعضی ها مسکوت مانده و بعضی نیز اجرای نشدند ، عدم ثبات و تفاسیر مختلف قوانین ، دست اندرکاران و پیمانکاران نفتی را با ابهامات مواجعه نموده و در نتیجه مانع رونق سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی گردیده است . این مقاله در حد توان به شفاف سازی قوانین در بخش نفت و متعاقب آن توسعه اقتصادی با رویکردی مقایسه ای پرداخته است.

نارسایی ها و محدودیت های قوانین ایران در قراردادهای نفتی

ضمن تشکر از ایشان، منتظر مقالات سایر عزیزان نیز هستیم البته مسئولیت محتوای مقالات بر عهده نویسندگان محترم می باشد و تمامی منافع مادی و معنوی ایشان حفظ می شود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*