خانه / نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران / بررسی عملکرد دولت دوازدهم؛ در صنعت نفت و گاز

بررسی عملکرد دولت دوازدهم؛ در صنعت نفت و گاز

در چکیده این گزارش آمده: قانونگذاری و نظارت بر عملکرد قوانین ازجمله وظایف قوه مقننه است. یکی از مجراهایی که امر نظارت را محقق می سازد، ارزیابی عملکرد دوره ای سازمان ها و ارگان های دولتی است. در همین راستا ارزیابی عملکرد دولت دوازدهم می تواند دستاوردها و یا عدم توفیقات اجرایی دولت را طی دوره چهارساله مطابق احکام برنامه ششم نمایان سازد. در این گزارش به اختصار در بخش نخست برخی از اسناد بالادستی مرتبط با صنعت نفت ارائه و در بخش دوم وضعیت موجود بخش نفت و گاز کشور به تصویر کشیده شده و در نهایت در بخش آخر میزان عملکرد اهداف برنامه ششم توسعه و دیگر قوانین مرتبط در این صنعت به اجمال بیان شده است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*