خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / قرارداد اجارۀ کشتی گازِ طبیعیِ مایع‌شده و ارتباط آن با قرارداد فروش

قرارداد اجارۀ کشتی گازِ طبیعیِ مایع‌شده و ارتباط آن با قرارداد فروش

حجم عظیم ذخایر گازی ایران، دسترسی به دریای آزاد و نیاز روزافزون اروپا و آسیا به گاز طبیعیِ مایع‌شده (ال.ان.جی)، این حامل انرژی را در جایگاه ممتازی قرار داده است که دلیل آن، امکان حمل آسان این محصول است. بهره‌گیری از کشتی‌های مخصوص حمل این نوع گاز، این امکان را فراهم می‌سازند که فروشندۀ گاز با انعقاد قرارداد اجارۀ این نوع خاص کشتی، محصول خویش را به سراسر دنیا انتقال دهد. در عین حال، تنظیم هماهنگ تعهدات قرارداد اجارۀ کشتی گاز طبیعیِ مایع‌شده (ال.ان.جی) و قرارداد فروش گاز طبیعیِ مایع‌شده (ال.ان.جی)، به دلیل تأثیرگذاری دوسویۀ این تعهدات در یکدیگر، در عمل بسیار مهم است. در مقالۀ پیش رو، با تأکید بر روش کتابخانه‌ای، کوشیده‌ایم ضمن بیان ویژگی‌های منحصر به فرد کشتی مخصوص حمل گاز طبیعیِ مایع‌شده (ال.ان.جی)، اجزای حقوقی قرارداد اجارۀ این کشتی مورد شناسایی قرار گرفته و موارد مشترک تعهدات آن با قرارداد فروش گاز طبیعیِ مایع‌شده روشن شود.

نویسندگان
محمد ساردوئی نسب  ۱؛ حامد رسولی۲
۱دانشیار دانشگاه تهران
۲دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه تهران
Daryaft

نشریه حقوق انرژی- بهار و تابستان ۱۳۹۷

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*