خانه / گاز / ارزیابی اقتصادی استفاده از گازهای همراه نفت در کارخانجات گاز و گاز مایع: مطالعه موردی واحد NGL-3200

ارزیابی اقتصادی استفاده از گازهای همراه نفت در کارخانجات گاز و گاز مایع: مطالعه موردی واحد NGL-3200

آمارها نشان دهنده سوزاندن ۴۰ درصد گازهای همراه نفت در ایران می‌باشد که این حجم سوزندن گازهای همراه، ایران را در رتبه چهارم جهان و رتبه اول در منطقه خاورمیانه از این نظر قرار داده است. ابعاد اقتصادی و زیست‌محیطی این مسئله موجب برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت در کشور گردیده است. در این راستا صنایع گاز و گاز مایع (NGL) سهم عمده‌‌ای دارند، در این میان، واحد NGL-3200 با ظرفیت ۱۵/۱۴۴ میلیون متر مکعب در روز به دلیل جمع‌آوری گازهای همراه نفت میادین نفتی غرب کارون، اهمیت به‌سزایی دارد. از اینرو، در تحقیق حاضر، با استفاده از روش تحلیل هزینه-فایده و شاخص‌های مالی ارزش فعلی خالص (NPV)، نرخ بازده داخلی (IRR) و دوره‌ی بازگشت سرمایه، طرح NGL-3200 مورد مطالعه ارزیابی مالی- اقتصادی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که اگر این واحد با ظرفیت کامل فعالیت کند آنگاه طرح NGL-3200 با نرخ بارده داخلی ۲۹/۲۸۸ درصدی توجیه اقتصادی خواهد داشت. همچنین نتایج تحلیل حساسیت طرح گویای این است که در صورت کاهش بیش از ۲۲ درصدی خوراک این واحد کاهش بیش از ۴۰۰ درصدی ظرفیت اسمی این واحد، توجیه اقتصادی طرح از دست خواهد رفت. ثالثاً برایIRR معادل ۲۵ درصد، قیمت گاز همراه نفت در ظرفیت اسمی فعلی طرح بایستی برابر با ۱/۵ سنت و در ظرفیت اسمی ۵۰ درصدی بایستی معادل ۲۴/۳۳ سنت باشد.

دریافت اصل مطلب

این مقاله توسط آقای روح الله مهدوی، آقای علی طاهری فرد، آقای جواد کیپور، حامد صاحب هنر در فصلنامه اقتصاد انرژی شماره ۵۱ منتشر شده است

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*