خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / حکمراني حوزه انرژي / مولفه‌های کلیدی تأثیرگذار بر بازار انرژی جهان و تأثیر آن بر ایران

مولفه‌های کلیدی تأثیرگذار بر بازار انرژی جهان و تأثیر آن بر ایران

گزارش تحلیل بازار جهانی انرژی که توسط شورای جهانی انرژی به صورت سالانه منتشر می‌شود، ۴۰ موضوع مهم بین‌المللی انرژی را در دسته‌بندی چهارگانه براساس نظرات فعالان برجسته بخش انرژی شامل مدیران شرکت‌های بزرگ بین‌المللی،‌ وزراء و متخصصان انرژی جهان مورد تحلیل قرار می‌دهد. در جدیدترین گزارش از این دست از نظرات ۱۰۴۵ نفر از ۷۹ کشور جهان استفاده شده است. حوزه‌های چهارگانه عبارتند از: الف) ریسک‌های اقتصاد کلان، ب) موضوعات ژئوپلیتیک، پ) محیط کسب و کار انرژی و ت) تکنولوژی و محیط زیست که در نمودار‌های گزارش به ترتیب به رنگ‌های نارنجی، صورتی، آبی و سبز مشخص شده‌اند. نمودار‌ها دارای دو محور می‌باشند که در یک محور میزان عدم‌قطعیت و در محور دیگر میزان اهمیت و ‌اثرگذاری هر عامل نشان داده شده است. اندازه دایره هر موضوع نشان‌دهنده میزان فوریت هر عامل آن می‌باشد.

در این راستا گزارشی توسط آقای جوکار در موسسه مطالعات بین المللی انرژی ترجمه شده است که در ادامه دریافت فرمایید.

دریافت گزارش:

مولفه‌های کلیدی تأثیرگذار بر بازار انرژی جهان و تأثیر آن بر ایران

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*