خانه / حقوق نفت و گاز / تعهد به وسیله یا به نتیجه بودن شرط انتقال فنآوری در قراردادهای بالادستی نفتی

تعهد به وسیله یا به نتیجه بودن شرط انتقال فنآوری در قراردادهای بالادستی نفتی

انتقال و توسعهی فنآوری بهعنوان یکی از مطلوبیتهای قراردادهای بالادستی نفتی محسوب میشود و تاکنون اقدامات متعددی در این راستا انجام شده که موفقیت آن در مقام عمل چشمگیر نبوده است. بررسی حقوقی شروط قراردادی، میتواند محملی مناسب برای استفادهی هرچه بیشتر و بهتر از قرارداد و جلوگیری از زیانهای احتمالی فراهم کند. بنابراین در نوشتار حاضر تعهد بهوسیله یا نتیجه بودن شرط انتقال فنآوری در قراردادهای بالادستی نفت از دیدگاه حقوقی بررسی شده است.

دریافت اصل مقاله: تعهد به وسیله یا به نتیجه بودن شرط انتقال فنآوری در قراردادهای بالادستی نفتی

لطفا نظرات و نکات ارزنده خود را در این زمینه بیان فرمایید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*