خانه / معرفی و نقد کتاب / معرفی نشریه Iranian journal of Oil & Gas Science and Technology

معرفی نشریه Iranian journal of Oil & Gas Science and Technology

نشریه علمی و پژوهشی Iranian journal of Oil & Gas Science and Technology که توسط دانشگاه صنعت نفت منتشر می شود در صدد ایجاد ارتباط علمی بین مباحث آکادمیک با مباحث فنی-مهندسی صنعت نفت است.

در اهداف این نشریه آمده است:

The objective of the Iranian journal of Oil & Gas Science and Technology is to bridge the gap between the science and technology by linking academic knowledge and field experiences in oil & gas industries. An attempt is made in all issues to balance the subject matter and to appeal to a broad readership.The scope of this journal includes two distinct parts which are referred in the following:

Oil Science and Technology

۱-Reservoir evaluation and engineering

۲-Geophysical and geochemical studies

۳-Rock mechanics and petrophysics

۴-Well logging, testing and evaluation

۵-Mathematical modeling and simulation

۶-Enhanced oil and gas recovery

۷-Petroleum and natural gas geology

۸-Drilling and drilling fluids

۹-Oil and Gas Economics and Management

۱۰-Law Studies

۱۱-Offshore structure

۱۲-Energy Management and Engineering

۱۳-Design and Technology Development of Oil Industry Equipment,….

Natural Gas Science and Technology

۱-Direct and indirect conversion of natural gas

۲-Hydrocarbon processing

۳-Fischer-Tropsch synthesis

۴-Catalysts and catalysis in natural gas chemistry

۵-Bio fuels and clean fuels

لازم به ذکر است این نشریه، علاوه بر رویکردهای مهندسی، به انتشار مباحث علوم انسانی و حقوق نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز، مدیریت فناوری در صنعت نفت، مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز و … نیز می پردازد که قابل توجه است.

دسترسی به وب سایت نشریه

امیدواریم که انتشار این نشریه بتواند در این راستا، موثر باشد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*