خانه / معرفی و نقد کتاب / معرفی کتاب: حقوق نفت ایران ( به انضمام قوانین و معاهدات صنعت نفت)- رضا پاکدامن

معرفی کتاب: حقوق نفت ایران ( به انضمام قوانین و معاهدات صنعت نفت)- رضا پاکدامن

در كشور ما صنعت نفت يكي از قديمي ترين صنايع محسوب شده و به تبع آن تحولات حقوقي مرتبط به آن نيز در مقايسه با ساير بخش هاي اقتصاد از سابقه بيشتري برخوردار است.

وابستگي روزافزون به توليدات اين صنعت براي رفع نياز داخلي و تأمين منابع مالي براي بودجه عمومي كشور، موجب شده بيشتر توجه به اين صنعت محدود به جنبه های فني و «افزايش توليد» شده، و ساير جنبه هاي اساسي ازجمله جنبه هاي مديريتي، اقتصادي و حقوقي تحت الشعاع قرار گيرد.

در اين كتاب با رویکردی کاربردی مباحث مرتبط و شكل دهنده نظام حقوقي حاكم بر صنعت نفت ايران از آغاز فعاليت هاي صنعت نفت و گاز از سال ۱۲۴۳ با صدور امتیاز نامه توری تا سیاستهای کلی نظام و پیش نویس اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران ، مورد بررسي قرارگرفته است.

با توجه به گستردگي مباحث حقوق نفت در دنيا از يك طرف، و حجم زياد مطالب حقوقي و قراردادي مربوط به صنعت نفت ايران از طرف ديگر، در اين كتاب از ورود به مباحث مرتبط با حقوق نفت در ساير كشورها و يا مطالعه تطبيقي صرف نظر گرديده، و صرفاً بر تحولات حقوق نفت در كشور متمركز شده است.

ضمن تحقیق برای نگارش كتاب ، نویسنده به اسناد تاريخي بسيار ارزشمندي در رابطه با رويكردهاي استعماري بيگانگان براي تصاحب منابع ارزشمند نفت كشور ازجمله قراردادهای رسمی و مستقیم دولت بریتانیا با خوانینی همچون شیخ خزعل و بختیاری و بدون اجازه دولت ایران به دست آورده که برای شناخت تاریخ سیاسی نفت بسیار حائز اهمیت بوده ، و متن کامل این اسناد و تحلیل محققین خارجی در این رابطه در کتاب درج شده است.

بخشی از کتاب به درج متن کامل قراردادهای تاریخی مهم ، قوانین پایه و معاهدات بین المللی ایران در زمینه صنعت نفت درج گردیده است.

• سرفصل ها:
• بخش اول: كليات
• بخش دوم: امتيازنامه ها و قراردادهاي امتيازي
• بخش سوم: دوره ملي شدن صنعت نفت
• بخش چهارم: دوره قوانين و قراردادهاي مشاركت
• ضميمه بخش چهارم: اطلاعات اساسي قراردادهاي مشاركت
• بخش پنجم: دوره قوانين و قراردادهاي پيمانكاري ( ۱۳۵۷ – ۱۳۴۸ )
• بخش ششم: دوره قوانين و قراردادهاي پس از انقلاب (پيمانكاري و خريد متقابل)
• ضمايم بخش ششم
• ضميمه شماره ۱: اطلاعات اساسي قراردادهاي خريد متقابل
• ضميمه شماره ۲: مسئوليتهاي اجتماعي شركتهاي نفتي
• ضميمه شماره ۳: سازمان اجرايي شركتهاي نفتي
• بخش هفتم: حقوق بين الملل نفت
• بخش هشتم: اسناد قانوني پايه حقوق نفت ايران
• بخش نهم: سيماي امروز و افق آينده حقوق نفت ايران
• بخش ضمايم
• ضميمه شماره ۱: واژگان حقوق نفت
• ضميمه شماره ۲: تقويم رويدادهاي حقوق نفت

برای تهیه کتاب به  مجموعه زیر مراجعه فرمایید.

• کتاب: حقوق نفت ایران ( به انضمام قوانین و معاهدات صنعت نفت)
• نویسنده: رضا پاکدامن
• تاریخ نشر : اردیبهشت ۱۳۹۴
• ۶۷۲صفحه
• ناشر: انتشارات خرسندی
Tell : +۹۸۲۱۶۶۹۷۱۰۳۴-۵ & +۹۸۲۱۶۶۴۹۰۵۸۴-۵
Fax : +۹۸۲۱۶۶۴۹۷۰۸۹
www.khorsandypub.com

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*