خانه / حقوق نفت و گاز / حقوق بین الملل نفت و گاز / معرفی کتاب: منابع نفت و گاز در پرتو حقوق بین الملل

معرفی کتاب: منابع نفت و گاز در پرتو حقوق بین الملل

یکی از مسائل شایان توجه در قرن اخیر، مساله منابع نفت و گاز و قواعد و مقررات حاکم بر بهره برداری از این منابع عظیم است که از دیرباز مورد اهتمام دولت ها و شرکت های نفتی بین المللی بوده است. بی تردید، لازم است موضوع بهره برداری از منابع انرژی، و به طور مشخص نفت و گاز بر مبنای قواعد حقوقی تعریف و تفسیر گردد تا از این طریق چارچوبی منطقی و قابل اتکا برای ذینفعان و بازیگران این حوزه مهم تجاری وجود داشته باشد. با این توصیف، حقوق بین الملل به عنوان نظمی که در وجوه مختلف زیست بین المللی پاسخگوی نیازهای موجود است، در قالب شاخه­ای تحت عنوان حقوق بین الملل نفت و گاز جلوه گر می شود تا مسایل مختلف مربوط به بهره برداری از میادین نفت و گاز را تحت سیطره مقررات خود در بیاورد. کتاب “منابع نفت و گاز در پرتو حقوق بین الملل” عمدتا ترجمه بخش پنجم از کتاب “حقوق بین الملل انرژی و محیط زیست” به قلم خانم پاتریشیا پارک، و بعلاوه توام با الحاقات و تقریرات مترجمین است و می­توان گفت به نوعی در زمره نخستین کتاب هایی است که از منظر حقوق بین الملل به موضوع بهره برداری از منابع نفت و گاز نظر داشته است. پر واضح است که فصول این کتاب در بر گیرنده ی کلیه مسایل  موجود نبوده و نگارندگان بر آنند تا در ویراست های بعدی نقایص را هرچه بیشتر برطرف و موضوعات بیشتری که در گستره حقوق بین الملل نفت و گاز قابل طرح می باشند بررسی نمایند. امید است کتاب حاضر پاسخگوی بخشی از نیاز علمی و آکادمیک دانشجویان و پژوهشگران محترم، بخصوص در رشته های حقوق بین الملل و حقوق قراردادهای نفت و گاز و همچنین دست اندرکاران و شاغلین صنعت نفت و گاز باشد.

Park, Patricia. (2013) International Law for Energy and the Environment, London: CRC Press

این کتاب توسط دکتر مهریار داشاب و آقای مهرداد محمدی توسط انتشارات خرسندی منتشر شده است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*